Schoon oppervlaktewater is een zaak van ons allemaal. Agrariërs kunnen hieraan ook bijdragen door hun eigen erfsituatie te bekijken en te zien waar verbeteringen mogelijk zijn. Waterschap Vallei en Veluwe wil blijven werken aan voorlichting en bewustwording. De Goed Boerenerf Wijzer geeft hier inzicht in. Hier kunt u als agrariër een onafhankelijk advies op maat inwinnen, gericht op uw eigen situatie voor een goed en schoon boerenerf.

Onafhankelijk, vrijblijvend en anoniem
Het advies dat u gaat inwinnen met de Goed Boerenerf Wijzer, geeft inzicht in welke aanpassingen voor uw bedrijf nodig zijn. Verder delen we tips, wetenswaardigheden en regelgeving op dit specifieke gebied. Het advies is onafhankelijk, vrijblijvend en anoniem.

Heeft u nog geen account?

Om kosteloos gebruik te kunnen maken van Vallei-veluwe willen we graag een account voor u aanmaken.

Vul hieronder uw gegevens in om door te gaan:

Gegevens die worden ingevuld in GoedboerenerfWijzer blijven het eigendom van de agrariër. De gegevens kunnen wel gebruikt worden voor analyses. Publicatie van de resultaten van deze analyse gebeurt alleen anoniem, op regionaal niveau. Gegevens uit de database worden niet met derden gedeeld (ook niet met het Waterschap).